Om oss

Om företaget

VD

Lars-Peter Brette

 

Bakgrund

Civilingenjör, Väg och Vatten, Chalmers Tekniska Högskola, 1984.

Fjorton års erfarenhet som byggnadsentreprenör på stora bolag, som arbetsledare, platschef stora projekt, projektledare och arbetschef.

Två år som byggnadschef på ett bolag inom ”Selfstorageindustrin”

Fjorton år på stort fastighetsbolag som projektchef, med ansvar för investeringar på upp till en miljard Skr.

 

Kontakta mig för ett komplett CV.

Lars-Peter Brette

Kontaktuppgifter

Lars-Peter Brette

Klingsta Projektutveckling AB

Slagrutevägen 6A

182 34 Danderyd

+46 72 550 06 11

lpb@klingstaprojekt.se