Våra tjänster

Våra tjänster

Företaget erbjuder konsulterande tjänster inom bygg- och fastighetsbranschen t.ex.

 

 • Byggherrerepresentation (ombud mot konsulter, entreprenörer, kommuner mm).
 • Projektledning
 • Strategiplanering
 • Detaljplanearbete
 • Förstudier
 • Bygglovshantering
 • Projekteringsledning
 • Konsultupphandling
 • Entreprenadupphandling
 • Teknisk dokumentation

   

Kontaktuppgifter

Lars-Peter Brette

Klingsta Projektutveckling AB

Slagrutevägen 6A

182 34 Danderyd

+46 72 550 06 11

lpb@klingstaprojekt.se